හඳුනාගැනීම – ලිපි

  • පාරභෞමිකයන් සහ ඔවුන් ගේ හැසිරීම

    July 29, 2019 by

    බටහිර මාධ්‍යයන් විසින් පාරභෞමිකයන් සම්බන්ධ සිද්ධීන් වල ආරම්භය 1947 ලෙස හුවා දැක්වුවද එම සිද්ධීන් සම්බන්ධ කතා ඉතා ඈත අතීතය දක්වා පැතිර යයි. අතීතයේදී දෙවිවරු නැතිනම් යක්ෂයින් ලෙස සැලකූ පාරභෞමිකයන් අද වන විට හඳුන්වන්නේ පිටසක්වළ ජීවීන් ලෙසය. මෙය මහා පරිමාණයෙන් සිදු වූ CIA කුමන්ත්‍රණයක ප්‍රතිඵලයකි. එය අනෙකුත් රටවල් වල බුද්ධි අංශ නොමඟ යැවීම සඳහා ක්‍රියාත්මක වූ… Read more

  • ක්‍රියාවලිය සහ එය හඳුනා ගැනීම

    July 28, 2019 by

    මෙම ඡායරූපයේ ඇති බුදු පිළිම දෙස බලන්න. ඔබට කුමක් සිතෙන්නෙහි ද? මෙහි වැඩ සිටින සිටින සියලුම බුදු වරුන් ස්ව උත්සාහය නිසා පමණක් බුදු වුනිද? එසේ නම් ඇයි බුදු වරු නැවත නැවත පහල වන්නේ ? හොඳින් කල්පනා කර බලන්න. දෙයක් නැවත නැවත සිදුවන්නේ නම් එය යම් කිසි බලවේගයක බලපෑම නිසා සිදු වන්නක් විය යුතුය. එම බලවේගය… Read more

View all posts